- Stem for at Norge skal undertegne FN-traktaten mot atomvåpen

Erik Hulleberg (AUF) med klar anbefaling på årsmøtet til Innlandet Ap

Erik Hulleberg var sammen med 12 andre delegater fra Hamar Arbeiderparti på det første årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti. Her kan du lese innlegget han holdt for forsamlingen:

Kjære Innlandet Arbeiderparti!

Atomvåpenstatene ignorerer sine forpliktelser til å ruste ned. I stedet ser vi økte spenninger, fiendtlig retorikk og starten på et nytt kjernefysisk våpenkappløp.

Tydeligvis fungerer ikke eksisterende virkemidler og rettslige rammeverk godt nok. 

Norge er part i internasjonale konvensjoner som forbyr biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klasebomber. Disse forbudene har ført til stigmatisering, og bidratt til ikke-bruk og nedrustning, også for land som står utenfor avtalene.

Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet i verdenshistorien. Skadene er så omfattende at ingen stat eller humanitær organisasjon vil kunne gi nødvendig hjelp.

Det er et våpen som VIL ramme sivile. Hadde det blitt sluppet en atombombe på dette hotellet, så ville alle i Østersund i Sverige, dødd av tredjegrads forbrenning. 

Etter 1945 er det gjennomført over 2000 atomprøvesprengninger. Det er beregnet at to og en halv millioner mennesker har mistet livet av kreft på grunn av dette.

Selv en begrenset atomkrig, som bare involverer EN HALV prosent av verdens atomvåpen, vil føre til ødelagte avlinger og hungersnød hvor to milliarder mennesker risikerer å miste livet. Hvorfor tar vi ikke et sterkere standpunkt mot slike ødeleggende våpen?

Omtrent 80 prosent av verdens land avviser atomvåpen som en del av deres militærstrategi. En atomvåpenfri sikkerhetspolitikk er altså normen, og ikke unntaket. Vi tilhører et mindretall som tviholder på forestillingen om at atomvåpen er nødvendige og legitime, og det betyr at Norge beskrives som en ”nuclear-weapon-endorsing-state”. Det tviler jeg sterkt på at flertallet her mener er en navnelapp vi ønsker å ha.

Så lenge atomvåpen eksisterer, er det en risiko for at en katastrofe skjer. Et stort antall atomvåpen står akkurat nå klare til utskyting, og det skumleste med dette er at disse ikke bare kan avfyres med vilje, men også ved et uhell, en misforståelse eller teknisk svikt.

Resultatet er fatalt. Stem for at Norge skal undertegne FN-traktaten mot atomvåpen, og stem mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Takk! 

Erik Hulleberg holder tale på årsmøtet i Innlandet Ap

Erik Hulleberg oppfordret årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti til å stemme for at Norge skal undertegne FN-traktaten mot atomvåpen.