Aktuelt

Nyheter

 • Samarbeidsavtale med Fagforbundet

  Hamar Arbeiderparti og Fagforbundet Hamar har inngått samarbeidsavtale. Avtalen er en videreføring av den sentrale avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet.

 • Høringsuttalelse InterCity Sørli - Brumunddal

  Medlemsmøtet i Hamar Arbeiderparti vedtok 14. september sin høringsuttalelse til kommunedelplan InterCity Dovrebanen for strekningen Sørli til Brumunddal. Medlemsmøtet hadde en god debatt, og styrets innstilling med noen endringer ble vedtatt.

 • Solidarisk alternativ

  Hamar Arbeiderparti, SV og Pensjonistpartiet vil beholde Hamar Naturskole og Lovisenberg skole, og vil skjerme hjemmebasert omsorg fra ytterligere kutt. Samtidig ønsker vi å legge inn midler slik at velkomstklassene blir skjermet mest mulig og at elever som i dag går på voksenopplæringen kan gå sammen med jevnaldrende på Hamar katedralskole.

 • Formannskapet ønsker ikke etablering av Wang Ung

  Hamar formannskap gav i dag sin innstilling til kommunestyret om hvordan kommunen stiller seg til søknaden om etablering av ungdomsskolen Wang Ung Hamar AS. I formannskapet stemte 10 mot etablering, etter forslag fra Arbeiderpartiet, og 1 for (Høyre).

 • Gang- og sykkelveger i Vang

  Hamar Arbeiderparti fremmet forslag om gang- og sykkelveg langs Midtvangvegen og Fartvegen da formannskapet i dag behandlet sine innspill til Hedmark fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021.

 • 1. mai programmet i Hamar og Vang

  Søndag 1. mai skal den internasjonale arbeidernes dag markeres flere steder i Hamar og Vang. Hovedprogrammet er på Stortorget fra kl. 13.00. Se hele programmet her.

 • Delta i programarbeidet

  Arbeiderpartiet er i gang med å lage nytt partiprogram for Stortingsperioden 2017 - 2021. Vi vil gjerne ha dine innspill. Hvilke saker er viktig for deg?

 • Innspill til Nasjonal Transportplan

  Hamar formannskap behandlet i dag kommunens innspill til Hedmark fylkeskommunes behandling av transportetatenes grunnlagsnotat for Nasjonal Transportplan (NTP), som skal behandles i Stortinget våren 2017.

 • 60 års medlemskap i Arbeiderpartiet

  På et felles medlemsmøte mellom Ridabu Arbeiderlag og Vang Arbeiderforening 4. april ble det delt ut 3 hederbevis for langt medlemskap i Arbeiderpartiet. To merker for 60 års medlemskap og en for 30 års medlemskap.

 • Ankerskogen - vår store stolthet

  24. april 1981 åpnet Hamar kommune stolt sin nye svømmehall, et anlegg som ikke bare var Norges største, men størst i Nord-Europa. Helt uten krusninger var ikke vedtaket, det var kun Arbeiderpartiets kommunestyregruppe og en stemme til som utgjorde flertallet i saken. Men det har altså blitt en suksesshistorie uten sidestykke.

 • Nytt styre i Hamar Arbeiderparti

  Det var knyttet stor spenning til valget av nytt styre i Hamar Arbeiderparti før årsmøtet 3. februar. Til slutt ble Thomas Langeland Jørgensen gjenvalgt som leder. Yngve Haugstveit ble valgt til ny 2. nestleder.

 • Årsmøte i Hamar Arbeiderparti

  Hamar Arbeiderparti inviterer til årsmøte onsdag 3. februar kl. 18.00 i fylkestingsalen, Hedmark fylkeshus. Anette Trettebergstuen innleder.

 • 40 års medlemskap

  På årsmøtet til Vang Arbeiderforening 18. januar 2016 ble det utdelt 5 merker for langt medlemskap i Arbeiderpartiet. 4 var ikke tilstede på utdelingen.

 • Spørsmål til Jernbaneverket

  Medlemsmøtet satte i desember ned en arbeidsgruppe i Hamar Arbeiderparti som har sendt et brev til Jernbaneverket med spørsmål som er viktige å få svar på i den videre avklaringen rundt trasealternativer.

 • Arbeiderpartiets alternative kommunebudsjett

  Hamar kommunestyre behandlet forslag til handlings- og økonomiplan for 2016 - 2019 i møtet 16. desember. Arbeiderpartiet fremmet et alternativt forslag sammen med SV og Pensjonistpartiet med ekstra midler til Hamar Velferdsentral og i hjemmetjenesten.

 • Nytt fylkesting

  Fylkestinget i Hedmark fylkeskommune for perioden 2015 - 2019 ble konstituert 26. og 27. oktober. Hamar Arbeiderparti er representert med tre nye fylkestingsrepresentanter i denne perioden.

 • Disse skal representere Arbeiderpartiet

  Medlemsmøtet i Hamar Arbeiderparti vedtok 23. september hvem som skal representere partiet i formannskapet og komiteene i Hamar kommunestyre for perioden 2015 - 2019.

 • Grete T. Solli er ny gruppeleder fra 1. oktober

  Hamar Arbeiderparti har valgt nytt gruppestyre for perioden 2015 - 2019. De tiltrer 1. oktober, etter at siste formannskaps- og kommunestyremøte i gjeldene periode er avviklet 30. september. Grete Teigset Solli overtar som gruppeleder for den nye kommunestyregruppa.

 • Hamar Arbeiderparti fortsatt størst i Hamar!

  Spenningen var å ta og føle på under valgopptellingen mandag kveld. Resultatet viser at Arbeiderpartiet fortsatt er størst i Hamar. Vi fikk en oppslutning på 34,5 %.