1. mai programmet i Hamar og Vang

Søndag 1. mai skal den internasjonale arbeidernes dag markeres flere steder i Hamar og Vang. Hovedprogrammet er på Stortorget fra kl. 13.00. Se hele programmet her.

original_1478642963_4536257

09.00 Frokost i Øvre Vang samfunnshus

Appell v/ Thomas L Jørgensen Hamar Arbeiderparti

09.00 Frokost på Tante Gerda

09.15 Musikk på Finsalsentret og Ridabu v/Vang skolekorps

10.00 Musikk ved Kåtorp bo- og aktivitetssenter v/ Vang skolekorps

10.45 Sang i Parkgården v/ koret Villvin

11.00 Sang på Klukstuen omsorgssenter v/ Hamar Damekor

11.00 Blomsternedleggelse ved Minnebautaen over de Falne ved

Øvre Vang Kirke

Musikk v/ Vang skolekorps

Appell v/SU

11.00 Solidaritetsgudtjeneste med nattverd i Hamar Domkirke

v/ Kapellan Sara Elisabeth Moss

Musikk v/ Vang Musikforening

Sang v/ Fagforeningens mannskor

Appell v/Hilde Nyutstumoen

Offergave Norsk Folkehjelp

11.15 Musikk ved Slemsrud v/ Vang skolekorps

11.30 Gratis kino for barna i Hamar Kino

Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa sal 1

Gråtass: Gøy på landet sal 2

11.30 Sang i Hamar Fengsel v/ Koret Villvin

12.00 Musikk ved Prestrudsentret v/ Hamar Ungdomskorps

12.00 Blomsternedleggelse ved Minnebautaen over de Falne i Strandgateparken

Appell v/ Simen Mortensen AUF

Musikk ved Hamar Musikkorps

13.00 Konsert ved Triangelen v/ Koret Villvin

PROGRAM PÅ STORTORGET

13.00 Blomsternedleggelse Kvinnebautaen Arbeiderkvinnen på Stortorget

Appell ved Ranveig Kjelsnes Hamar SV

13.15 Lunsj på Terra Mia, Folkets Hus

Appeller og hyggelig samvær

(Erle E Nyhus, Martin Huggins, Thomas L Jørgensen)

13.45 Underholdning på scenen ved Karoline Amb

14.30 Demonstrasjonstoget starter

Hamar Jente og Gutte-korps

Hamar Musikkorps

Hamar Ungdomskorps

15.00 Folkemøte på Stortorget

Konferansier LO distriktssekretær Odd Erik Kokkin

Koret Villvin synger

Tale for dagen ved LOs Tor Arne Solbakken

16.15 Blomsternedleggelse ved minnesmerke for 22. juli på Mjøsholmen

Appell v/ Karwan Noradin Hamar AUF

Sang v/ Fagforeningens mannskor