40 års medlemskap

På årsmøtet til Vang Arbeiderforening 18. januar 2016 ble det utdelt 5 merker for langt medlemskap i Arbeiderpartiet. 4 var ikke tilstede på utdelingen.

original_1478641787_8802874

Vang Arbeiderforening er ett av fem arbeiderlag i Hamar Arbeiderparti. På årsmøtet var det 20 oppmøtte, og hedersbemerkninger for lang og tro tjeneste i Arbeiderpartiet ble utdelt.

Leder i Hamar Arbeiderparti, Thomas Langeland Jørgensen, og leder i Vang Arbeiderforening Peder-Arne Farberg stod for utdelingen.

På bilde over ser vi fra venstre: Kommunepartileder Thomas L. Jørgensen, John Norderhaug (40 års medlemskap), Arvid Sterud (40 års medlemskap), Knut Bekkevold (40 års medlemskap), Magne Olav Brustad (40 års medlemskap), Solveig Fredriksen Aasen (20 års medlemskap) og leder i Vang Arbeiderforening Peder-Arne Farberg.

Auf Helen Halbrohen (30 års medlemskap), Gunnar Bakke (40 års medlemskap), Ove Nordli (40 års medlemskap) og Oddbjørg Westlie (40 års medlemskap) var ikke tilstede under årsmøtets utdeling.