60 års medlemskap i Arbeiderpartiet

På et felles medlemsmøte mellom Ridabu Arbeiderlag og Vang Arbeiderforening 4. april ble det delt ut 3 hederbevis for langt medlemskap i Arbeiderpartiet. To merker for 60 års medlemskap og en for 30 års medlemskap.

original_1478639926_4650273

På bilde ser vi fra venstre fylkesleder Per-Gunnar Sveen, Odd Arvid Rustad (30 års medlemskap), leder i Ridabu Arbeiderlag Mona Stormoen, Sverre Enger (60 års medlemskap), Knut Kristoffersen (60 års medlemskap) og kommunepartileder Thomas L. Jørgensen.

Jubilantene fikk plakett, gullnål og blomster - samt applaus fra forsamlingen for sine mange år som trofaste og aktive medlemmer i Arbeiderpartiet.

Hamar Arbeiderparti gratulerer!