Arbeiderpartiets alternative kommunebudsjett

Hamar kommunestyre behandlet forslag til handlings- og økonomiplan for 2016 - 2019 i møtet 16. desember. Arbeiderpartiet fremmet et alternativt forslag sammen med SV og Pensjonistpartiet med ekstra midler til Hamar Velferdsentral og i hjemmetjenesten.

original

Vi foreslo å gi 100.000 kr til Velferden, slik at vi utlignet kuttforslaget til rådmannen. Dette fikk vi med oss et enstemmig kommunestyre på. Videre ønsket vi å redusere innsparingene i hjemmetjenesten med 1 million kr. Dette forslaget ble nedstemt av Hamar kommunes nye flertall (BBL, Høyre, Venstre, MDG og Sp).

I en egen budsjettbehandling for Ankerskogen svømmehall KF fremmet Arbeiderpartiet forslag om at renholdet i svømmehallen ikke skal konkurranseutsettes, slik styret i foretaket ønsker. Dette forslaget fikk dessverre ikke flertall. Kommunestyrets flertall vedtok dermed at styret i selskapet kunne fortsette med planene om konkurranseutsetting.

Hamar Arbeiderparti, SV og Pensjonistpartiet fremmet også flere verbale forslag som fikk flertall i kommunestyret. Blant annet et nytt forslag om å se på hvordan kommunen kan bruke Ankerskogen i det forebyggende arbeidet i flere kommunale enheter.

Mer om budsjettet kan du lese på www.hamar.kommune.no