Innlegg om fagskole og idrett

Listekandidat, Eva Arnseth, benyttet anledningen til å snakke om fagskole og idrett på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti. Du kan lese innlegget hennes her:

Kjære årsmøte!

Jeg vil snakke om Innlandet fagskole og idrett.

Jeg vil ta til orde for at vi som nye Innlandet arbeiderparti må få fram  at vi vil bidra til å fremme vår flotte Innlandet fagskoles og dens rolle innen høgere yrkesutdanning.

Vi har den største og beste fagskolen. Den utvikler nye opplæringsformer og organisering og utvikler stadig nye fagtilbud i samarbeid med industri og arbeidslivet ellers. Det er viktig at de støttes i sin utvikling av tilbud om yrkesfaglig kompetanse på høyere nivå i forlengelsen av videregående utdanning (oftest fagbrev og svennebrev). 

Oppfordringen går til det nye styret og det nye Innlandet fylkesting.

Idrett er i liten grad berørt i innlegg før i dag, med mindre de som har snakket om kultur også har ment idrett?! Jeg vil understreke at vi som arbeiderpartiet innlandet må se vårt ansvar i å støtte opp om idretten i  innlandet sitt utviklingsarbeid både organisatorisk og sportslig. Et kjent mantra som jeg slutter meg til er: «Uten topp ingen bredde og vise versa».  Vi har stolte tradisjoner å følge opp, OL 1994, Ungdoms OL 2016 og se bare hva innlendinger har bidratt med nå i VM Seefeld.

Takk!

Eva Arnseth holder innlegg på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti, mars 2019