Delta i programarbeidet

Arbeiderpartiet er i gang med å lage nytt partiprogram for Stortingsperioden 2017 - 2021. Vi vil gjerne ha dine innspill. Hvilke saker er viktig for deg?

original_1478639921_0964231

Arbeiderpartiet har laget 5 temahefter som utgangspunkt for innspill til programmet for Stortingsvalget 2017. Disse 5 temaene er:

  1. Arbeid
  2. Internasjonal politikk
  3. Klima og miljø
  4. Gode lokalsamfunn
  5. Skole

Hamar Arbeiderparti har grupper for alle temaene hvor du kan delta i debatt og gi dine innspill. Arbeidet i de politiske gruppene foregår frem til 1. juni. Vil du delta i en av disse fem gruppene, send en epost til hamar.arbeiderparti@gmail.com 

Temaheftene kan du laste ned her fra mittarbeiderparti.no - Merk at du må være innlogget for å få tilgang.

Du kan også komme med egne forslag via nettstedet dittforslag.no

Vi håper du vil bidra til et godt program for Arbeiderpartiet - velkommen til politisk arbeid!