Disse skal representere Arbeiderpartiet

Medlemsmøtet i Hamar Arbeiderparti vedtok 23. september hvem som skal representere partiet i formannskapet og komiteene i Hamar kommunestyre for perioden 2015 - 2019.

original_1478642965_7717998

Hamar Arbeiderparti har inngått valgteknisk samarbeidsavtale med KrF, SV og Pp. Partiene får ikke flertall i kommunestyret, og vil i perioden 2015 - 2019 være i opposisjon. Medlemsmøtet har vedtatt hvem av de nye kommunestyremedlemmene som skal være representert i formannskapet og de tre komiteene. Her følger en oversikt.

Arbeiderpartiet får fire plasser i formannskapet (av totalt 11). Som faste medlemmer i formannskapet skal Morten Aspeli, Grete Solli, Thomas L. Jørgensen og Ida Bøhmer møte. Første vara blir Magne Mathiassen, mens Nora Mageli blir andre vara.

I komité for kultur og oppvekst skal Arbeiderpartiet ha fire (av ni) plasser. Her skal Geir Ove Ovesen, Nora Mageli, Osman Kawkabishad og Eva Bækkel være medlemmer.

I komité for helse og levekår skal Arbeiderpartiet ha tre (av ni) plasser. Disse skal bekles av Per Myrvang, Toril Merete Nysæter og Helge S. Ryen.

I den siste komiteen, komité for plan, miljø og næring skal Arbeiderpartiet har tre (av ni) plasser. Ingunn K. Børresen, Finn Arne Eriksrud og Annebjørg Soleim skal være medlemmer her.

Jan I. Wibe skal være leder av kontrollutvalget, mens Lillian Arnesen skal være medlem. I kommunens organisasjons- og personalstyre (administrasjonsutvalget) skal Grete Solli og Thomas L. Jørgensen være medlemmer.