Formannskapet ønsker ikke etablering av Wang Ung

Hamar formannskap gav i dag sin innstilling til kommunestyret om hvordan kommunen stiller seg til søknaden om etablering av ungdomsskolen Wang Ung Hamar AS. I formannskapet stemte 10 mot etablering, etter forslag fra Arbeiderpartiet, og 1 for (Høyre).

original_1478641782_4224627

Leder i Hamar Arbeiderparti, Thomas L. Jørgensen, fremmet forslag om at Hamar kommune ikke ønsker etablering av Wang Ung Hamar AS. Forslaget ble vedtatt. Saken avgjøres i kommunestyremøtet 22. juni.

Forslag

Hamar kommunestyre ønsker ingen etablering av ungdomsskolen Wang Ung Hamar AS. Hamar kommunestyre mener at denne skolen ikke vil gi kommunen et pedagogisk alternativ som vil øke mangfoldet i Hamarskolen.

Begrunnelse

En privat ungdomsskole utfordrer gratisprinsippet meg en egenbetaling per elev på 18.000 kr. Det bidrar ikke til sosial utjevning. Dette mener Hamar kommunestyre ikke vil gi positive ringvirkninger for elevene mellom 13 og 16 år. Hamar kommunestyre er også skeptisk til at elever ved barneskolen skal gjennom opptaksprøver for å kunne gå på ungdomsskolen.

De økonomiske konsekvensene for Hamar er usikre og avhengig av elevtall fra Hamar, men vil sannsynligvis være negative. Alle de tre offentlige ungdomsskolene i Hamar har fysisk aktivitet som valgfag, og skolene strekker seg langt for å tilrettelegge for elever som driver aktiv idrett. Wang Ung Hamar AS gir således ikke et mye større idrettsfaglig tilbud enn de offentlige ungdomsskolene.