Gang- og sykkelveger i Vang

Hamar Arbeiderparti fremmet forslag om gang- og sykkelveg langs Midtvangvegen og Fartvegen da formannskapet i dag behandlet sine innspill til Hedmark fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021.

original_1478642964_5983236

Hamar Arbeiderparti fremmet forslag om at gang- og sykkelveger mellom Hveberg og Kapp på fylkesveg 143 Midtvangvegen og mellom Wik og Korslund på fylkesveg 90 Fartvegen burde være med i Hamar kommunes innspill til fylkeskommunen. Vi fikk med oss et enstemmig formannskap på disse to strekningene.

 Handlingsprogrammet skal prioritere hvilke veger og gang- og sykkelveger som skal bygges eller utbedres i perioden.

Hamar Arbeiderparti har disse strekningene med i vårt partiprogram 2015 - 2019, og mener disse er viktige for å skape sikre og trygge skoleveier. Resten av rådmannens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Blant de øvrige gang- og sykkelvegene i Vang som er prioritert fra Hamar kommunes side er mellom Kapp og Karset langs Midtvangvegen, forlengelse av strekningen langs Kongsvegen mot Ilseng, trafikksikkerhetstiltak ved Kirkebyenga langs Gåsbuvegen og ny gang- og sykkelveg langs Hjellumvegen .

Hele saken kan du finne her.  

Hamar Arbeiderblad skrev om beboernes krav til Midtvangvegen 19. november 2014.