Grete T. Solli er ny gruppeleder fra 1. oktober

Hamar Arbeiderparti har valgt nytt gruppestyre for perioden 2015 - 2019. De tiltrer 1. oktober, etter at siste formannskaps- og kommunestyremøte i gjeldene periode er avviklet 30. september. Grete Teigset Solli overtar som gruppeleder for den nye kommunestyregruppa.

original_1478642967_8571918

Med seg i gruppestyret hun Thomas Langeland Jørgensen som nestleder og Helge S. Ryen som sekretær.

Grete T. Solli har i kommunestyreperioden 2011 - 2015 vært sekretær i gruppestyret og hun har vært nestleder i Komité for næring og kultur. Grete tar over som gruppeleder for Thomas L. Jørgensen som har vært gruppeleder i perioden 2013 - 2015. Grete ble første gang kommunestyremedlem i 2011.

Thomas L. Jørgensen går tilbake til vervet som nestleder i gruppestyret, et verv han hadde i perioden 2007 - 2013 før han tok over som gruppeleder i 2013. Thomas ble første gang valgt inn i kommunestyret i Hamar som 1. vararepresentant i 1999. Han har nå vært fast kommunestyremedlem siden 2007 og har den siste perioden vært medlem i formannskapet og leder i kommunens organisasjons- og personalstyre. Thomas er også partileder i Hamar Arbeiderparti.

Helge S. Ryen har vært fast medlem i kommunestyre siden 2007. I begge periodene har han vært medlem i Komité for barn og unge, hvor han også de siste fire årene har vært leder. Helge har ikke tidligere vært med i gruppestyret, men har vært styremedlem i Hamar Arbeiderparti siden 2008 med vervet kasserer.

Gruppestyret ble enstemmig valgt av et felles styre- og gruppestyremøte 21. september 2015.