Odd Aspeli

Hamar Arbeiderparti minnes Odd Aspeli

Minneord om Odd Aspeli


Beskjeden om døden er alltid vanskelig å motta. Meldingen vi fikk fredag morgen om at tidligere ordfører Odd Aspeli var gått bort torsdagskvelden gjør vondt for mange av oss.  «Tiden går. Se allting strømmer forbi. Sekunder, timer og år av vårt liv.» slik har dikteren Erling Christie uttrykt det.  I dag går øyeblikk, sekunder, minutter, timer og år som vi fikk sammen med Odd i revy.  


Hans første politiske engasjement var i Solvang Arbeiderlag. Midten på 70-tallet ble han valgt til formann i Vang kulturstyre. Et styre som hadde små midler å fordele, men med stor aktivitet. Det var ingen kulturadministrasjon, og møter ble holdt i kjelleren hjemme hos Odd i Lottenvegen. Der det var en kulturaktivitet i kommunen var formannen til stede og alltid nærværende.  Allerede da ble ombudsmannen synlig; politikeren som lyttet til og tjente sitt folk. 


Vi som fikk lov til å bli kjent med Odd og arbeide nært sammen med han ble imponert over hans engasjement, kapasitet og ønske om å finne løsninger.  Han var ordføreren i Vang som ble stående i fremste rekke i arbeidet med å lede «Nye Hamar» til å bli en enhet og skape «morgendagens Hamar».   Pågangsmot og engasjement kjennetegnet arbeidet, og i tillegg et uvanlig godt humør. Han kunne også vise et temperament som fortalte tydelig at resultatet ikke var likegyldig.  Hans uformelle og ledige lederstil var en verdi i seg selv. 


Et par av oss kommunestyrerepresentanter kunne være ganske langdryge på talerstolen. På et møte sa han med et smil: «Og neste talere er NN og NN – så da kan vi ta fram kalenderen».  Det var ikke vondt ment, bare en hyggelig påminnelse om at det gikk an å fatte seg i korthet.  Han tok godt imot alle nye i kommunestyret og spesielt de unge og de som inntok arenaen for første gang.  Odd tok seg alltid tid til å lytte til andres meninger før saken ble konkludert.  


I tillegg til ordførervervet i perioden 1987-99 fikk Odd mange verv som han skjøttet på en god måte. Jeg nevner ledervervene i Boligbyggelaget, HIAS, Sparebanken og i HVF, som senere ble HRE og etter hvert Eidsiva Energi. Virksomheter som utviklet seg voldsomt under Odds ledertid.  Det var likevel når han kunne ta på seg ordførerkjede i en barnehage, en skole eller et arrangement han strålte mest med sitt gode humør, smilet og glimtet i øyet. Da hadde han gjerne en god historie å fortelle. Han har sett et utall med fotball-, håndball- og ishockeykamper, enten det var små jenter eller gutter – like gjerne som elitelagene.  Alt var så levende med Odd.


Fra Odds ordførertid står noen store prosjekter som ble til i politisk strid. Nytt rådhus, Glassbygget over Domkirkeruinene, Greveløkka skole, Klukstuen Omsorgssenter og ikke minst den store omleggingen av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.  Gjennom arbeid fra Hamar mot regjeringen og Husbanken ble ordningen med tilskudd til heis i borettslag etablert på nasjonalt nivå, og likeledes kom ordningen med at staten skulle dekke en større andel av utgiftene for tunge brukere i stand.   Han så betydningen av sammenhengen mellom lokale utfordringer og nasjonal politikk. 

Han viste oppriktig at han brydde seg om hver enkelt av oss. Han kunne gi det lille ordet som gav varme. Vi vil bære denne varmen videre - ikke bare som gode minner – men også som god erfaring og lærdom. Odd har gitt oss alle noe å ta med videre.


Mitt siste møte med Odd ble på Prestrudsenteret like før jul. Da fortalte han engasjert om sin nye, fine turløype som gikk rundt senteret.  Han viste også stolt fram bilder av seg selv sammen med Kongen i forbindelse med NM i langrenn i Vang. Vi fikk en god samtale og han fortalte at han var godt fornøyd med å bo på Prestrudsenteret. 


Hamar Arbeiderparti og mange med oss takker for det Odd har gjort som vår tillitsmann. Den skrivende typografen, fagforeningsmannen, sportsentusiasten, historiefortelleren, ordføreren og medmennesket har lagt ned sin vandringsstav. Vi er dypt takknemlige for alt han gjorde for byen vår. Vi vil for alltid huske tida vi fikk sammen med Odd.

Fred over Odd Aspelis minne.


Hamar Arbeiderparti

v/ Hans Kolstad