Ei lys framtid for Innlandet med rettferdig fordeling

Mona Stormoens tale til årsmøtet i Innlandet Ap

Sist høst gikk en serie på NRK som het Lykkeland. Den beskrev starten på det store norske oljeeventyret. Mange tå dø har sett serien. Dø husker kanskje at da oljefunnet vart gjort, var det i serien en amerikansk representant fra Philips som var særdeles frustrert over dette landet som var mer opptatt av å være rettferdig enn av å være smart. Det var hans reaksjon på at Norge skulle danne et statlig oljeselskap for å sikre at rikdommen skulle fordeles rettferdig - å komme hele det norske folk til gode. 

Vi i arbeiderbevegelsen vet at det å være rettferdig - det å sørge for rettferdig fordeling. Det er å være smart. 

Og det må vi og skal vi være når Innlandet skal bygges. Innlandet skal løftes og bli en markant region i landet. Vi i Arbeiderpartiet må sørge for at den veksten som skapes på Gjøvik, i Elverum, på Lillehammer, Hamar og Kongsvinger, den veksten skal også komme Tolga, Lesja, Gran og Eidskog, ja hele Trønnsregionen til gode. 

Veksten i byene må fordeles ut til distriktene. Det er rettferdig fordeling. For vi er Arbeiderpartiet og vi er partiet for by og land, hand i hand. Når det grønne skiftet realiseres, er det her i Innlandet den største veksten kommer. Det er i alle fall her i Innlandet vi har det store potensialet. Når vi får tatt ut det potensialet bioøkonomien gir, skal det fordeles rettferdig. Det er smart. Det er det vi i Arbeiderpartiet som kan. Vi har jo gjort det før. Og da kan jo Innlandet bli det nye Lykkelandet. Framtida i Innlandet er lys med oss ved roret.