Nytt fylkesting

Fylkestinget i Hedmark fylkeskommune for perioden 2015 - 2019 ble konstituert 26. og 27. oktober. Hamar Arbeiderparti er representert med tre nye fylkestingsrepresentanter i denne perioden.

original_1478642968_9302442

Hedmark Arbeiderparti har 16 av 33 representanter i fylkestinget denne perioden. I tillegg er tre av fire fylkesrådsmedlemmer fra Arbeiderpartiet. Nytt fylkesråd ble valgt 26. oktober og fylkestingskomiteene ble valgt 27. oktober.

Fra Hamar Arbeiderparti er følgende representert i fylkestinget:

Representant nr. 4 - Thomas Langeland Jørgensen

Representant nr. 11 - Ditte Marie Sung Geisler Olsen

Representant nr. 15 - Elin Mikaelsen

Fra Hamar skal Thomas L. Jørgensen sitte i komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging. Både Ditte Hansen og Elin Mikaelsen skal sitte i komité for kompetanse og kultur.

For mer informasjon www.hedmark.org