Nytt styre i Hamar Arbeiderparti

Det var knyttet stor spenning til valget av nytt styre i Hamar Arbeiderparti før årsmøtet 3. februar. Til slutt ble Thomas Langeland Jørgensen gjenvalgt som leder. Yngve Haugstveit ble valgt til ny 2. nestleder.

original_1478642970_1738024

Det nye styret i Hamar Arbeiderparti består av:

Leder: Thomas Langeland Jørgensen (2016 - 2018)

1. nestleder: Grete T. Solli (2015 - 2017)

2. nestleder: Yngve Haugstveit (2016 - 2018)

Sekretær: Eva Bækkel (2016 - 2018)

Kasserer: Helge S. Ryen (2015 - 2017)

Studieleder: Caroline K. Olsen (2016 - 2018)

Kvinnekontakt: Lillian Arnesen (2015 - 2017)

1. vara: Ander Daleng Haukedal (2016 - 2018)

2. vara: Anne Bi Hoffsten (2016 - 2017)

3. vara: Geir Ove Ovesen (2016 - 2017)

AUF tiltrer styret med fule rettigheter.