Samarbeidsavtale med Fagforbundet

Hamar Arbeiderparti og Fagforbundet Hamar har inngått samarbeidsavtale. Avtalen er en videreføring av den sentrale avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet.

original_1478639024_9964626

Et godt faglig politisk samarbeid ligger til grunn for avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet. Partene har god tradisjon for samarbeid, og dette er nå formalisert.

Leder i Fagforbundet Hamar avd. 139, Torill Engeland, og leder i Hamar Arbeiderparti, Thomas L. Jørgensen, har signert avtalen etter at denne ble godkjent i begges styrer.

Avtalen legger opp til god dialog om saker som skal opp til behandling i formannskap/kommunestyret eller organisasjons- og personalstyret i Hamar kommune. Dette gjelder blant annet arbeidsgiverpolitikk, økonomiplaner og budsjett, samt andre aktuelle saker som er interessant å drøfte for begge parter.

- Jeg er god fornøyd med å ha signert denne samarbeidsavtalen, sier leder i Hamar Arbeiderparti. Jørgensen mener avtalen bygger på et allerede godt samarbeid mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet i Hamar.