- La kvinner ha det siste ordet sjøl!

Listekandidat Eva Arnseths innlegg på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti

Takk til Kjersti for god innledning.

Jeg vil snakke om et tema hun var innom, kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv.

Det er et paradoks at når det gjelder kvinner og svangerskap, holder noen hardt fast på at vi trenger nemder som skal ha det siste ordet, mens en for flere og flere medisinske spørsmål, lar en pasienten få det siste ordet.

Ny forskning innen svangerskaps- og fostermedisin vil bli utviklet, men vi trenger ikke nye nemder for hver nyvinning. Solid veiledning trengs når vanskelige avgjørelser skal tas, men kvinna må ha det siste ordet.

Nå foreslår regjeringa, at en skal innføre nemd ved såkalt fosterreduksjon ved tvillingfostre. Tilforlatelig, da det gjelder under 10 i året og at det i praksis ikke betyr noe for at aborttallene går ned. Men, som på mange andre områder når denne regjeringa legger fram saker, betyr det «tilforlatelig» ingenting. Får en igjennom dette, betyr det reelt sett at en for første gang på 40 år, bryter med prinsippet om sjølbestemt abort. En kamp mange av oss kjempet for på 70 tall og som vi over hode ikke er villig til å kompromisse på. 

Dessverre viser det som skjer her i landet, og ute i Europa, at vi må ruste oss til ny kamp for å beholde sjølråderetten over kroppene våre.

Sterke økonomiske, religiøse og politiske krefter i Europa, både Øst- og vest, med medfinansiering fra tilsvarende krefter i USA, jobber åpent og i det skjulte med stadig mer utspekulerte metoder, for, som det sies i formålet til en av organisasjonene, » å beskytte mennesket fra unnfangelse til naturlig død». I en reportasje i Uriks nylig, ble det vist flere sterke eksempler på angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og liv. Høgrepopulistiske krefter i to-spann med ortodokse kirkesamfunn driver en skremmende og kvinnefiendtlig mobilisering.

Erna Solbergs setninger i nyttårstalen om at vi må føde flere barn, kan i den mørkeste tolkning av henne forstås i samme retning. Jeg håper virkelig ikke at det skal forstås slik. Men, det var til forveksling likt uttalelsen av Ungarns statsminister Viktor Orban  på en stor internasjonal konferanse til familiens beskyttelse i Budapest: «Vi har greid å stenge grensene, det fødes for mange barn rundt oss, vi blir færre Europeere, vi må føde flere barn». 

Vi må følge godt med på hva som foregår, være våkne. Under ingen omstendighet skal vi godta beslutninger der kvinner mister sjølråderetten over egne liv. 

Vi trenger ingen abortnemder. La kvinna sjøl ha det siste ordet også når det gjelder abort, eller fosterreduksjon eller alle andre omskrivinger regjeringa måtte komme med.

Og hvis kvinna velger å få barnet, sjøl om utgangspunktet er vanskelig, skal hun ha all mulig støtte til å gi barnet en god start i livet. Også her driver nåværende regjering en politikk som reduserer kvinners mulighet til å lykkes. 

Så kjære årsmøte, støtt forslagene som er lagt fram, møt opp 8. mars og vær fortsatt med å kjemp for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og liv.


 

 

Eva Arnseth holder innlegg på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti, mars 2019

Eva Arnseth holder innlegg på årsmøtet til Innlandet Ap