Stort engasjement på møte om miljø og klima

 

 -Arbeiderpartiet gjør mye bra for miljøet og klimaet, men vi må likevel gjøre mer på dette viktige feltet. Vi må bli tøffere i trynet på miljø og klima. Det sa Aps hovedtalsmann for miljø og klima, stortingsrepresentant Espen Barth Eide, på et åpent møte i Hamar Ap torsdag. Møtet var en del av lokalpartiets prosjekt for miljø og klima. 50 personer deltok på møtet, og mange av dem var på talerstolen. Eide trakk fram politikken til det rødgrønne byrådet i Oslo som noe godt og vellykket for miljø og klima. Han framhevet at sjøl om Miljøpartiets Lan Marie Nguyen Berg mye målbærer den politikken, bygger den i stor grad på Arbeiderpartiets forslag. 

Eide understreket at Aps miljøpolitikk må ha fire pilarer. De er miljø, arbeidsplasser, rettferdighet og verdiskapning. AUF-er Erik Hulleberg og ordførerkandidat Aud M. Riseng holdt appeller på møtet. Riseng roste AUF for å ha foreslått en ny mjøsaksjon. Hun sa at en slik aksjon av flere grunner dessverre er nødvendig. Riseng minnet om at Hamar Ap er imot å bygge ned matjord. Unntaket er for å gjennomføre nasjonale samferdselsprosjekter. Også da skal det tas minst mulig matjord. Riseng framholdt at Hamar Ap vil at flest mulig skal kunne gå og sykle, og særlig i og nær byen. Derfor vil partiet fortsette å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelstier, og vedlikeholde dem godt, også om vinteren.  

Erik Hulleberg har sammen med lokallagsleder Mathias Berntsen foreslått en ny mjøsaksjon. Forslaget blir i helga behandlet på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti. Hulleberg viste i appellen sin på møtet til at det er funnet mye mikroplast i Mjøsa, og at det alvorlig. Han påpekte at plast utgjør et stort problem for miljøet. For eksempel blir det årlig solgt 480 milliarder plastflasker i verden, men bare sju prosent av dem blir resirkulert til nye flasker. Resten ender på avfallsplasser eller i naturen. Gjør vi ikke noe dramatisk, er det i 2050 mer plast enn fisk i havet. 

Erik Hulleberg (AUF), Aud M Riseng og Espen Barth Eide

Erik AUF-er Hulleberg (t.v.), ordførerkandidat Aud M. Riseng og stortingsrepresentant Espen Barth Eide.