Vil ha Metoo-syndere ut av politikken

Tverrpolitisk opprop